Po prečítaní niektorých súdnych rozhodnutí, či rozhodnutí iných štátnych orgánov, neostáva človeku nič iné než siahnuť po aktivite, ktorá opätovne zosúladí myseľ s telom. Čím viac "geniálnych" rozhodnutí, tým viac psychoterapeutických výkonov. Dôležité je robiť niečo, čo bude mať vo výsledku väčšiu hodnotu než doručené rozhodnutie.  Vo väčšine prípadov je teda úplne jedno do čoho sa pustím, táto podmienka bude splnená vždy.

Ach! O koľko umeleckých dielok by bolo ľudstvo ukrátené, nebyť niektorých košických sudcov!
Model: 4CoKR/13/2010
Model: 2K/249/98
(c) 2011 Vladimír Kramarič  Všetky práva vyhradené.
Model: 2S/19/03
Model: 13Cb 767/00-93
Model: 2Sž-o-KS/92/04
Vlčí
    brloh
Pablo Software Solutions
Refugium slobodných, bez
reťaze na krku.
Psychoterapia